Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

2003/1-2

Editorial

Redakce NS 2003/1-2

První dvojčíslo bulletinu Naše společnost, které si dalo za cíl seznamovat širokou veřejnost se zjištěními výzkumů veřejného mínění, vyšlo na podzim 2003. Bulletin volně navazuje na periodikum "České veřejné mínění v evropských souvislostech" a je součástí stejnojmenného projektu podporovaného Grantovou agenturou Akademie věd České republiky. Vydává...

 

Veřejné mínění a vztahy ČR k okolním zemím

Daniel Kunštát 2003/1-2

Vztahy s okolními zeměmi jsou bezesporu výraznou determinantou a zároveň klíčovým ukazatelem stability mezinárodněpolitického ukotvení každého státu. Regionální kooperace je proto zcela logicky alfou a omegou zahraniční politiky České republiky, která si vytkla za jeden ze svých prioritních zahraničněpolitických cílů prohlubování středoevropské spolupráce...

 

Veřejné mínění a nezaměstnanost v České republice

Jan Červenka 2003/1-2

Nezaměstnanost obecně patří bezesporu k nejvýznamnějším jevům a zároveň problémům moderního světa. V první řadě má četné negativní sociálněekonomické důsledky, a to jak pro bezprostředně postižené jednotlivce či jejich rodiny a domácnosti, tak i pro jejich okolí, na které v tomto ohledu působí mj. snížená kupní síla nezaměstnaných, a stejně tak...

 

Česká veřejnost k Evropské unii

Miluše Rezková 2003/1-2

Z množství výzkumů provedených Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR (CVVM) byla v souvislosti s integračním procesem ČR do evropských struktur získána celá řada důležitých poznatků. Jelikož ale i ony podléhají obecné tendenci upadnout do rychlého zapomnění, pokusím se připomenout zejména takové postoje, názory a...

 

Cizinci v České republice

Iva Chludilová 2003/1-2

Před rokem 1989 měli Češi jen omezenou možnost setkat se s cizinci. Kromě turistů k nám přijížděli (v malém množství a na omezenou dobu) studenti a dělníci ze socialistických zemí. Po otevření hranic cizinci využili poměrně liberálního přístupu našeho státu k nim. Kromě tranzitních cizinců, které přitahovala naše hranice se Západní Evropou, jsme byli...

 

Kdo je ´levičák´ a kdo ´pravičák´?

Jiří Vinopal 2003/1-2

Levice a pravice – dva pojmy užívané velmi často politiky, žurnalisty i běžnými lidmi. Pojmy, jejichž obsah je intuitivně všem zřejmý, který by však jen málokdo dokázal jednoznačně vysvětlit. Historik by jistě poukázal na dějinné souvislosti původu pojmů v době Francouzské revoluce a jejich vývoj v kontextu vývoje moderních společností, politolog by zřejmě...

 

Ach ty preference!

Jan Červenka 2003/1-2

Tak nám agentura SC&C změřila volební preference a prý hned nejpřesněji. Tak to alespoň ve svém dopise uveřejněném v rubrice „Z redakční pošty“ tvrdila ředitelka této společnosti Irena Bártová. Zkrátka a jednoduše řečeno, není nad „exit poll“, respektive masovou anketu provedenou v několika stech okrscích mezi lidmi vycházejícími z místnosti, kde právě...

 

GMO - pohled sociálních věd

Adéla Seidlová 2003/1-2

Na prahu jednadvacátého století se z vědy stává stále více věc veřejná. Doba, kdy vědci bádali nezávisle na společenské poptávce, skončila již v polovině minulého století státním financováním rozsáhlých vesmírných a jaderných programů. Další vývoj financování vědy směřoval cíleně k podporování projektů, jejichž výsledky jsou co nejrychleji využitelné...

 

Anketní referendum ČSSD

Jiří Vinopal 2003/1-2

Není tomu tak dávno, kdy jsme se na vlastní oči mohli poučit o jednom z důležitých aspektů provádění výzkumů veřejného mínění – o důležitosti reprezentativity výběrového souboru. Česká strana sociálně demokratická uspořádala v říjnu 2002 tzv. stranické referendum, které mělo, mimo jiné, napovědět preferenci kandidátů na prezidenta České republiky....

 

Ženy v politice a postoje veřejnosti

Petra Rakušanová 2003/1-2

Nízká míra reprezentace žen v politice je úzce spojena se statusem žen, které jsou vnímány spíše jako sociální skupina, než jako jednotlivci. Zároveň je jejich sociální status výrazně nižší než sociální status mužů. V rozporu s tímto konstruktem je chápání občanství vymezené v rámci teorie radikální demokracie francouzskou teoretičkou Chantal Mouffe...

 

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner