Neděle, 23 04 2017

Poslední aktualizace:21.04 11:25

Představy respondentů o partnerských vztazích a rodině

2003/3-4

V lednu roku 2003 uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění šetření, které bylo mimo jiné zaměřeno na rodinu a rodinný život. Náš příspěvek se věnuje otázkám týkajícím se zakládání rodiny, zejména časování různých událostí, a dále postojům dotázaných k některým kontroverzním otázkám partnerských vztahů. Tyto názory dobře dokumentují...

V lednu roku 2003 uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění šetření, které bylo mimo jiné zaměřeno na rodinu a rodinný život. Náš příspěvek se věnuje otázkám týkajícím se zakládání rodiny, zejména časování různých událostí, a dále postojům dotázaných k některým kontroverzním otázkám partnerských vztahů. Tyto názory dobře dokumentují otevřenost nebo naopak konzervativnost respondentů. Dá se předpokládat, že smýšlení společnosti pak výrazně ovlivňuje demografické chování jednotlivců. Důležité je si uvědomit, že respondenti se vyjadřují buď k ideálu, nebo všeobecně, nikoli tedy, jestli by oni sami se tak chovali nebo toto upřednostnili ve vlastním životě.

Podobně jako ve vyspělých zemích světa i v České republice dochází k odkládání vstupu do manželství a zakládání rodiny do vyššího věku, v řadě případů dokonce není jedno nebo obojí během života naplněno vůbec. Zároveň je ale jasné, že sexuální život je čím dál více oddělen od reprodukce, mimo jiné i díky pokroku v oblasti moderních antikoncepčních prostředků.

Ve výše zmiňovaném šetření CVVM byla použita otázka z výzkumu ISSP , který proběhl v České republice v roce 1999. Cílem bylo zjistit, zda a jak se změnil názor veřejnosti na sexuální vztahy předmanželské, mimomanželské a mezi partnery stejného pohlaví.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner