Neděle, 23 04 2017

Poslední aktualizace:21.04 11:25

Životní prostředí v České republice

2004/2

Centrum pro výzkum veřejného mínění pravidelně pokládá několikrát do roka otázky týkající se životního prostředí. Část je zaměřena na chování samotných respondentů a jejich domácností, nakolik se sami snaží životnímu prostředí prospívat a zda se vůbec domnívají, že taková snaha může mít nějaký smysl. Jiné otázky se naopak věnují hodnocení...

Centrum pro výzkum veřejného mínění pravidelně pokládá několikrát do roka otázky týkající se životního prostředí. Část je zaměřena na chování samotných respondentů a jejich domácností, nakolik se sami snaží životnímu prostředí prospívat a zda se vůbec domnívají, že taková snaha může mít nějaký smysl. Jiné otázky se naopak věnují hodnocení činnosti různých institucí v oblasti ochrany životního prostředí a obecně chování firem, občanů a legislativě. Tomuto druhému okruhu otázek se chci věnovat ve svém příspěvku.

Podle výsledků říjnového výzkumu je s životním prostředím v České republice spokojeno 53 % občanů a nespokojeno 44 %. Příznivěji lidé hodnotí stav životního prostředí v místě svého bydliště. S ním je spokojeno 69 % a nespokojenost vyjádřilo 30 % občanů.

Se životním prostředím v místě svého bydliště jsou častěji spokojeni obyvatelé malých obcí do 1000 obyvatel a dále obyvatelé Jihočeského, Olomouckého, Středočeského a Jihomoravského kraje. Nespokojenost naopak panuje mezi obyvateli Prahy, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Méně spokojeni jsou také obyvatelé měst s 50 až 100 tisíci obyvateli.

Spokojenost s životním prostředím (v bydlišti i v ČR celkově) souvisí s životní úrovní dotazovaného – ti, kdo hodnotí svou životní úroveň jako dobrou, jsou s prostředím více spokojeni, a naopak – lidé, kteří si podle svých slov nežijí příliš dobře, hodnotí prostředí spíše negativně. Podobnou souvislost nacházíme v případě celkové spokojenosti se životem - vyšší spokojenost se životním prostředím vyjadřují ti, kdo jsou se svým životem spokojeni.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner