Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

"Myslíte si, že v současné době je svobody projevu málo?" Veřejnost a její mínění v roce 1968

2006/1

V přednášce Evropa jako komunikační prostor rozvinul sociolog médií Jaroslav Šonka [2006] myšlenku o veřejnosti coby živém organismu, „rezonanční desce polis“. Vzhledem k tomu, že v moderní společnosti bývá taková rezonance nutně většinou zprostředkovaná, již z etymologie slova médium (z lat. prostředek; prostředí; to, co zprostředkovává děj – pozn....

V přednášce Evropa jako komunikační prostor rozvinul sociolog médií Jaroslav Šonka [2006] myšlenku o veřejnosti coby živém organismu, „rezonanční desce polis“. Vzhledem k tomu, že v moderní společnosti bývá taková rezonance nutně většinou zprostředkovaná, již z etymologie slova médium (z lat. prostředek; prostředí; to, co zprostředkovává děj – pozn. aut.) je jasné, jaké instituce toto zprostředkování obstarávají.

Pokud nějakou událost média nezaznamenají, a nedojde tedy k rezonanci, ve veřejnosti může často vzniknout dojem, že se „nic nestalo“. Na začátku každé úspěšné rezonance, „ozvučení“, stojí důležité jevy, společenským vědcům známé a jimi popisované od druhé poloviny minulého století. Nabízejí se například koncepty „agenda setting“ (model procesu nastolování témat ve veřejném prostoru, jež probíhá současně v interakci tří agend – veřejné, politické a mediální) a „gate keeping“ (gatekeepery, „strážce bran“, rozhodující o výběru témat a událostí, které budou zpracovány na mediální obsahy, popsal jako první v roce 1950 sociolog David Manning White ve studii o editorech regionálních listů v USA).

V této souvislosti upozornil Šonka na existenci menších skupin, než je jedna společná „polis“, menšin, jež se do veřejného prostoru neprosazují snadno a které často selektivní působení médií a reakce veřejnosti vnímají jako nespravedlivé. Na hranicích mezi jednotlivými dílčími veřejnostmi dochází v důsledku neinformovanosti ke vzniku předsudků a konfliktů, čehož využívají populistické a izolacionistické politické směry, které se tyto hranice snaží ještě posílit (mezi „nejtvrdší“ prostředky takového posilování patří omezování svobody projevu, tedy např. i cenzura).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner