Neděle, 23 04 2017

Poslední aktualizace:21.04 11:25

Obecný obraz vědy v české společnosti

2006/2

Problematika vědy a vědeckého bádání je v současné době a současné společnosti tématem bezesporu aktuálním. Věda je dnes integrální součástí běžného provozu společnosti a jako taková představuje dimenzi, která se prolíná každodenním životem všech lidí. Uvědomíme-li si, na kolika věcech běžného používání, od počítačů a mobilních telefonů přes...

Problematika vědy a vědeckého bádání je v současné době a současné společnosti tématem bezesporu aktuálním. Věda je dnes integrální součástí běžného provozu společnosti a jako taková představuje dimenzi, která se prolíná každodenním životem všech lidí. Uvědomíme-li si, na kolika věcech běžného používání, od počítačů a mobilních telefonů přes automobily a mikrovlnné trouby až po oblečení a potraviny,se podílel vědecký výzkum a vývoj, nelze se téměř zbavit dojmu, že věda skutečně dávno není zábavou podivínů v bílých pláštích, nýbrž že je záležitostí doslova všeobecnou. Aktuálnost tohoto tématu je patrná i v souvislosti s neustávajícími debatami týkajícími se vzdělanostní společnosti. Je zřejmé, že jedním z nejdůležitějších předpokladů prosperity společnosti je rozvoj vzdělání jejích občanů a obecně jejího vědění. Věda a výzkum jsou v tomto ohledu spolu s oblastí školství základními stavebními kameny, na kterých může být vzdělanostní společnost budována. Kromě dalších i z těchto důvodů přistoupilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR k realizaci výzkumu na téma obraz vědy v českém veřejném mínění. Průzkum proběhl v rámci kontinuálního projektu výzkumu veřejného mínění CVVM Naše společnost v únoru roku 2006 a zúčastnilo se jej přes 1 000 respondentů, reprezentujících populaci obyvatel ČR od 15 let.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner