Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Role kampaně v politické komunikaci a její nazírání českou veřejností před parlamentními volbami v roce

2006/2

Komunikace je jednou ze základních esencí, jež utvářejí charakter politického systému, prvkem, který je za pomoci svého potenciálu schopen ovlivnit fungování tohoto systému v procesu výběru vůdců, vymezením agendy, participací na rozhodování, socializací či mírou kritičnosti, již politická sféra připouští. Politická komunikace, která zejména s využitím...

Komunikace je jednou ze základních esencí, jež utvářejí charakter politického systému, prvkem, který je za pomoci svého potenciálu schopen ovlivnit fungování tohoto systému v procesu výběru vůdců, vymezením agendy, participací na rozhodování, socializací či mírou kritičnosti, již politická sféra připouští. Politická komunikace, která zejména s využitím masových médií utváří významnou část veřejného prostoru, nabývá na intenzitě zvláště v předvolebním období. Nejinak tomu bylo i v případě letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Následující příspěvek seznamuje s výsledky šetření veřejného mínění provedeného CVVM SOÚ AV ČR v květnu 2006. S odkazem na historii a současnost předvolebních kampaní a vybrané teoretické koncepty i výzkumy z oblasti mediální, úžeji politické komunikace a politického marketingu se v ohnisku naší pozornosti ocitnou zejména názory veřejnosti na předvolební kampaň, tzv. negativní reklamu a další vybrané komunikační aktivity jednotlivých politických stran.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner