Pátek, 28 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Pokyny pro autory

Nabídka rukopisů

Redakce přijímá rukopisy v elektronické podobě v editoru Word zaslané na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Rukopisy zasílejte prosím v plné a anonymní variantě, která musí být shodná s plnou verzí s výjimkou údajů, podle kterých je možné identifikovat autora příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo provést další nezbytné anonymizování textu předtím, než ho postoupí do recenzního řízení. V průvodním dopise uvádějte úplnou kontaktní adresu včetně emailové adresy a telefonu.

Všem článkům publikovaným v časopise Naše společnost počínaje vydáním 2013/1 je automaticky přidělen digitální identifikátor DOI. DOI je trvalý a jedinečný kód v podobě hypertextového odkazu, který čtenáře přesměruje přímo na on-line verzi dané publikace, ať už v podobě kompletního textu či metadat, jako je abstrakt a klíčová slova. Časopis Naše společnost se k mezinárodnímu centralizovanému systému digitálních identifikátorů DOI připojil díky registraci SOÚ AV ČR, v.v.i. u agentury Crossref, která DOI přiděluje. Všechny publikace, které DOI mají, proto musí být citovány včetně něj. DOI jednotlivých publikací můžete vyhledat zde: http://www.crossref.org/guestquery.


Formát rukopisu

Rukopis musí obsahovat:

  • Vlastní stať (10-25 normostran, recenze/ zpráva do 10 normostran).
  • Název stati v češtině a angličtině.
  • NOVĚ !!! ROZŠÍŘENÝ ABSTRAKT V ČEŠTINĚ (3000 až 4000 znaků včetně mezer) - redakce zajistí překlad abstraktu do angličtiny (příp. může být abstrakt rovnou v AJ, pokud to autor/ka preferuje). Abstrakt slouží jako shrnutí obsahu pro zahraniční čtenáře, čímž rozšiřujeme cílovou skupinu časopisu a přibližujeme se standardům nejlépe hodnocených odborných periodik (věříme, že abstrakt bude užitečný i pro autory). Abstrakt by měl obsahovat zvláště následující jasně a stručně shrnuté informace: co je cílem článku, z jakých předpokladů (teoretických, konceptuálních) vychází, jaké metody využívá a jaké jsou hlavní závěry článku, příp. diskuzi těchto závěrů.
  • 3-5 klíčových slov v angličtině.
  • Stručný autorský profil(3-7 řádků).
    • Abecední seznam citované literatury včetně DOI u všech publikací, které DOI mají; na každou položku ze seznamu musí být odkázáno rovněž v textu a všechny odkazy na literaturu obsažené v textu musí být citovány v seznamu, a to podle standardů časopisu Naše společnost, resp. Sociologického časopisu – podrobnější pravidla citování i s příklady jsou k dispozici v přiloženém pdf.

Grafy, obrázky a tabulky posílejte vložené do hlavního textu, grafy a obrázky zároveň také zvlášť bez textu ve formátu xls nebo xlsx/ jpg nebo tiff. U každého grafu, obrázku a tabulky uveďte název a zdroj a odkažte na ně v textu - ne vždy je možné zařadit je na autorem požadované místo.

Redakce provádí jazykovou úpravu textu.


Recenzní řízení

Standardní doba trvání recenzního řízení je šest týdnů počínaje dnem přijetí textu na adrese redakce a probíhá způsobem uvedeným v těchto pravidlech Recenzního řízení.


Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady






Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner