Neděle, 19 02 2017

Poslední aktualizace:16.02 11:42

Demokracie, občanská společnost

Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – prosinec 2016

Milan Tuček Pátek, 27 Leden 2017

V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během roku 2016.

 

Hodnocení poměrů v České republice po listopadu 1989 – říjen 2016

Ondřej Malina, Naděžda Čadová Středa, 16 Listopad 2016

Při příležitosti blížícího se výročí Sametové revoluce provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., výzkum mapující názory české veřejnosti na listopadovou revoluci a její důsledky pro různé oblasti života v ČR.

 

Vliv na politické rozhodování – březen 2016

Jarmila Pilecká Pátek, 08 Duben 2016

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry je rozhodování politiků ovlivňováno vybranými skupinami obyvatel a dalšími faktory.

 

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Jarmila Pilecká Středa, 30 Březen 2016

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., sadu otázek týkajících se zájmu občanů o politiku obecně, v České republice, Evropské unii a politické dění ve světě. Dále respondenti hodnotili své možnosti participace na politickém dění.

 

Názory veřejnosti na nedemokratické alternativy politického systému – únor 2016

Naděžda Čadová Čtvrtek, 24 Březen 2016

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR ve svém únorovém šetření podrobněji mapovalo názory veřejnosti na nedemokratické alternativy politického systému. Všech respondentů jsme se mimo jiné zeptali, do jaké míry je podle jejich názoru pravděpodobné, že v příštích pěti letech u nás budou zrušeny politické strany a rozpuštěn parlament.

 

Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2016

Jan Červenka Středa, 23 Březen 2016

Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané.

 

Zájem politiků o občany a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2016

Naděžda Čadová Úterý, 22 Březen 2016

Ve svém pravidelném únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR,v.v.i. podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. Při posuzování zájmu politiků o mínění obyčejných lidí převládá u české veřejnosti skeptický pohled. Naprostá většina odpovědí je soustředěna do těch kategorií odpovědí, které vypovídají o zájmu menšiny politiků.

 

Názory občanů na fungování demokracie a lidská práva v ČR – únor 2016

Naděžda Čadová Pátek, 18 Březen 2016

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR.

 

Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2016

Milan Tuček Středa, 16 Březen 2016

V únoru 2016 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky.

 

Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – prosinec 2015

Naděžda Čadová Středa, 13 Leden 2016

V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku 2015.

 

Strana 1 z 11

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner