Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Demokracie, občanská společnost

Názory občanů na fungování demokracie a lidská práva v ČR – únor 2016

Naděžda Čadová Pátek, 18 Březen 2016

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR.

 

Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2016

Milan Tuček Středa, 16 Březen 2016

V únoru 2016 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky.

 

Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – prosinec 2015

Naděžda Čadová Středa, 13 Leden 2016

V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku 2015.

 

Listopad 1989 očima české veřejnosti – říjen 2015

Naděžda Čadová Pondělí, 16 Listopad 2015

Při příležitosti blížícího se výročí Sametové revoluce provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., výzkum mapující názory české veřejnosti na listopadovou revoluci a její důsledky pro různé oblasti života v ČR.

 

Vliv na politické rozhodování – březen 2015

Jan Červenka Středa, 15 Duben 2015

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry různé skupiny obyvatel a další faktory ovlivňují rozhodování politiků.

 

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Naděžda Čadová Čtvrtek, 02 Duben 2015

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo názory občanů na to, jak přísně by měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání. Podrobněji byly rovněž zjišťovány postoje českých občanů ke sporům, problémům a aférám, které se objevují v našem politickém a veřejném životě. V tomto případě byl respondentům předložen seznam výroků, s nimiž dotázaní vyjadřovali souhlas, respektive nesouhlas.

 

Názory občanů na možnosti ovlivnit legislativní proces – únor 2015

Jan Červenka Pátek, 27 Březen 2015

Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zkoumaly názory na některé možnosti, jak mohou lidé ovlivňovat legislativu, respektive prosazovat změnu zákona.

 

Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2015

Jan Červenka Středa, 25 Březen 2015

V únoru 2015 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky.

 

Angažovanost občanů a zájem o politiku – únor 2015

Jarmila Pilecká Pondělí, 23 Březen 2015

V únoru se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR,v.v.i. ve svém pravidelném šetření Naše společnost zabývalo i otázkou angažovanosti a zájmu občanů v rámci politických institucí. Konkrétně se šetření zaměřovalo na to, v jakých organizacích participují a do jaké míry se podílí na veřejných politických aktivitách. Zároveň bylo zjišťováno, jak se občané České republiky zajímají o politické dění obecně, v Čechách, EU a ve světě.

 

Zájem politiků o občany a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2015

Naděžda Čadová Čtvrtek, 12 Březen 2015

Ve svém pravidelném únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR,v.v.i. podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. Při posuzování zájmu politiků o mínění obyčejných lidí převládá u české veřejnosti skeptický pohled. Naprostá většina odpovědí je soustředěna do těch kategorií odpovědí, které vypovídají o zájmu menšiny politiků, přičemž desetina občanů zastává vyhraněný názor, že nikdo z volených zástupců se nezajímá o smýšlení lidí.

 

Strana 2 z 11

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner