Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Demokracie, občanská společnost

Občané o svých možnostech ovlivňovat veřejné dění– únor 2013

Martin Buchtík Čtvrtek, 28 Březen 2013

V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na názory občanů ohledně jejich možností ovlivňovat veřejné dění, konkrétně pak problémům ve společnosti, v obci, ve státě a možnosti dosažení oprávněných požadavků.

 

Zájem o politiku a názory občanů na možnosti ovlivnit legislativní proces – únor 2013

Jan Červenka Pondělí, 25 Březen 2013

Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zkoumaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě a názory na některé možnosti, jak mohou lidé ovlivňovat veřejné dění, respektive prosazovat změnu zákona.

 

Občané o fungování politického systému – únor 2013

Martin Ďurďovič Úterý, 12 Březen 2013

V únorovém šetření CVVM zjišťovalo názory na politický systém v ČR. Položené otázky se týkaly spokojenosti s fungováním demokracie, hodnocení demokracie jako způsobu vlády, rovnoprávnosti a spravedlnosti v přístupu k občanům a hodnocení vývoje politického systému od listopadu 1989. S fungováním demokracie v ČR nejsou spokojeny tři pětiny Čechů (63 %). Podobný podíl Čechů (63 %) zastává názor, že s lidmi v ČR není zacházeno rovnoprávně a spravedlivě.

 

Mínění o motivech vstupu do politiky a o zájmu politiků o názory obyčejných lidí – únor 2013

Milan Tuček Pondělí, 04 Březen 2013

V únoru 2013 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky a o tom, kolik politiků se zajímá, co si myslí obyčejní lidé.

 

Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během roku 2012

Martin Buchtík Pátek, 15 Únor 2013

V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku 2012.

 

Odbory a jejich role ve společnosti – květen 2012

Martin Ďurďovič Úterý, 12 Červen 2012CVVM do svého květnového šetření zařadilo téma odborů. Výzkum zjišťoval názor občanů na roli odborů ve společnosti a na přijatelnost prostředků, jimiž odbory mohou ovlivňovat společenské dění. Předmětem zájmu bylo také to, jak je veřejností vnímán faktický vliv odborů a jak vysoká je důvěra v odbory.

 

Mínění o motivech vstupu do politiky a o zájmu politiků o názory obyčejných lidí

Paulína Tabery Pátek, 11 Květen 2012

V únoru 2012 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky a o tom, kolik politiků se zajímá, co si myslí obyčejní lidé.

 

Morálka politiků a vliv na politické rozhodování – březen 2012

Gabriela Šamanová Úterý, 10 Duben 2012

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry různé instituce a skupiny obyvatel ovlivňují rozhodování politiků. Dále bylo zkoumáno, jak přísně by podle občanů měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání.
 

Občané o svých možnostech ovlivňovat veřejné dění a o své percepci politiky – únor 2012

Jan Červenka Pátek, 23 Březen 2012

V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na názory občanů ohledně jejich možností ovlivňovat veřejné dění a zkoumalo jejich vnímání politiky v obecné rovině.

 

Angažovanost Čechů ve veřejném životě – únor 2012

Jan Červenka Úterý, 20 Březen 2012

Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zkoumaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě a míru jejich participace v politickém a občanském životě v podobě různých aktivit a toho, jak často se těmto aktivitám věnují.


 

Strana 5 z 11

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner