Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Demokracie, občanská společnost

Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2012

Gabriela Šamanová Středa, 07 Březen 2012

Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané.

 

Občané o fungování politického systému – únor 2012

Martin Ďurďovič Pondělí, 05 Březen 2012

V únorovém šetření CVVM zjišťovalo názory na politický systém v ČR. Položené otázky se týkaly spokojenosti s fungováním demokracie, hodnocení demokracie jako způsobu vlády, respektování lidských práv, rovnoprávnosti a spravedlnosti v přístupu k občanům i hodnocení vývoje politického systému od listopadu 1989. Aktuální data jsou srovnávána s výsledky výzkumů z minulých let, kde byly položeny stejné otázky.

 

Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během roku 2011

Gabriela Šamanová Úterý, 03 Leden 2012

V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění hodnotili občané České republiky, jakým způsobem se vyvíjela situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku 2011.

 

Morálka politiků a vliv na politické rozhodování – březen 2011

Gabriela Šamanová Čtvrtek, 14 Duben 2011

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry různé instituce a skupiny obyvatel ovlivňují rozhodování politiků. Dále bylo zkoumáno, jak přísně by podle občanů měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání. Další...

 

Názory na motivy vstupu do politiky a zájem politiků o mínění obyčejných lidí

Paulína Tabery Pondělí, 28 Březen 2011

V únorovém šetření byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o důvodech vstupu do politiky a o tom, kolik politiků se zajímá, co si myslí obyčejní lidé.


 

Občané o svých možnostech ovlivňovat veřejné dění – únor 2011

Jan Červenka Pátek, 18 Březen 2011

V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na názory občanů ohledně jejich možností ovlivňovat veřejné dění.

 

Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2011

Gabriela Šamanová Čtvrtek, 17 Březen 2011

Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané. Respondentům byla také předložena otázka, zda souhlasí či nesouhlasí s tím, aby byla v České republice vyhlašována referenda, ve...

 

Angažovanost Čechů ve veřejném životě – únor 2011

Jan Červenka Středa, 16 Březen 2011

Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zkoumaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě a jejich angažovanost v politickém a občanském životě.

 

Postoje k podobě politického systému

Daniel Kunštát Čtvrtek, 10 Březen 2011

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na podobu politického systému. Vedle spokojenosti s fungováním demokracie byli respondenti tázáni například na to, zda je v našem politickém systému s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě a zda jsou respektována lidská práva.

 

Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během roku 2010

Gabriela Šamanová Čtvrtek, 30 Prosinec 2010

V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění hodnotili občané České republiky, jakým způsobem se vyvíjela situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku 2010.

 

Strana 6 z 11

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner