Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Demokracie, občanská společnost

Názory na motivy vstupu do politiky a zájem politiků o mínění obyčejných lidí

Paulína Tabery Pátek, 30 Duben 2010

V únoru 2010 byly součástí pravidelného výzkumu Naše společnost otázky zaměřené na mínění o důvodech vstupu do politického života a na zájem politiků o smýšlení obyčejných lidí.

 

Morálka politiků a vliv na politické rozhodování

Gabriela Šamanová Pondělí, 12 Duben 2010

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry různé instituce a skupiny obyvatel ovlivňují rozhodování politiků. Dále bylo zkoumáno, jak přísně by podle občanů měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání.


 

Postoje k podobě politického systému

Daniel Kunštát Úterý, 16 Březen 2010

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na podobu politického systému. Vedle spokojenosti s fungováním demokracie byli respondenti tázáni na to, zda je v našem politickém systému s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě a zda jsou respektována lidská práva.

 

Názory na podílení se občanů na rozhodování

Gabriela Šamanová Pondělí, 15 Březen 2010

Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané. Respondentům byla také předložena otázka, zda souhlasí či nesouhlasí s tím, aby byla v České republice vyhlašována referenda, ve...

 

Občané o svých možnostech ovlivňovat veřejné dění – únor 2010

Jan Červenka Pátek, 12 Březen 2010

V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na názory občanů ohledně jejich možností ovlivňovat veřejné dění.

 

Angažovanost Čechů ve veřejném životě – únor 2010

Jan Červenka Čtvrtek, 11 Březen 2010

Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zjišťovaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě a jejich angažovanost v politickém a občanském životě.

 

ČR, Polsko, Maďarsko: Veřejnost a charita

Jan Červenka Středa, 09 Prosinec 2009

V rámci zářijového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se charity. Výzkum se konkrétně zajímal o to, zda se lidé v průběhu posledních dvanácti měsíců nějakým způsobem, finančně, materiálně či formou dobrovolnické práce, zapojili do charitativní činnosti. Také zjišťoval názory na to, zda firmy v ČR podporují dobročinné...

 

Názory na sametovou revoluci

Daniel Kunštát Úterý, 03 Listopad 2009

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého zářijového šetření zařadilo rozsáhlý blok otázek, který v souvislosti s dvacetiletým výročím přechodu k demokratickému režimu mapoval názory veřejnosti na události roku 1989.

 

Srovnání dnešního života a života před listopadem 1989

Paulína Tabery Úterý, 03 Listopad 2009

V září 2009 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se listopadových událostí roku 1989 a následného vývoje společnosti. Součástí této části dotazníku byly i otázky zaměřené na hodnocení poměrů před listopadem 1989 a dnes, a to jak v obecné rovině, tak ve vybraných oblastech života.

 

Hodnocení změny politického režimu

Michal Veselský Úterý, 03 Listopad 2009

Součástí zářijového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly otázky týkající se hodnocení polistopadové změny režimu. Oslovení byli požádáni o zhodnocení politického systému v České republice před listopadem 1989, politického systému v 90. letech a současného politického systému. Dále pak byli respondenti dotázáni, nakolik považují za pravděpodobný...

 

Strana 7 z 11

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner