Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Demokracie, občanská společnost

Angažovanost Čechů ve veřejném životě

Markéta Škodová Pondělí, 25 Květen 2009

Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zjišťovaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě, jejich angažovanost v politickém a občanském životě, hodnocení vlastního porozumění politice a možností participace na ní. Součástí zprávy je třídění podle základních sociodemografických charakteristik a zachycení vývoje názorů...

 

Mínění veřejnosti o vlivu vybraných institucí a skupin obyvatel na rozhodování politiků

Paulína Tabery Pondělí, 18 Květen 2009

Ve svém březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry různé instituce a skupiny obyvatel ovlivňují rozhodování politiků. Vliv přisuzovaný jednotlivým institucím nebo skupinám obyvatel byl měřen na sedmibodové škále, kde známka 1 znamená nejvyšší míru vlivu a známka 7 vliv...

 

Vliv médií na rozhodování politiků

Markéta Škodová Pondělí, 11 Květen 2009

Součástí březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly otázky mapující názory občanů ČR na vliv působení médií na rozhodování politiků. Respondenti byli dotazování, zda a jaký vliv mají na decizní sféru média obecně a též média vybraná. Součástí zprávy je třídění podle základních sociodemografických charakteristik.

 

Postoje k podobě politického systému

Daniel Kunštát Pondělí, 30 Březen 2009

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na podobu politického systému. Vedle spokojenosti se stavem demokracie byli respondenti tázáni zejména na přijatelnost nedemokratických alternativ současného politického systému.


 

Možnosti občanů ovlivňovat veřejné dění

Michal Veselský Pátek, 20 Březen 2009

V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na možnosti občanů ovlivňovat veřejné dění. Většina respondentů politikům vyčítá nezájem o názory obyčejných lidí a staví se za podporu referenda v otázkách změny důležitých zákonů. Na druhou stranu však dotázaní uznávají, že vládní rozhodnutí by měla být...

 

Postoje k podobě politického systému

Daniel Kunštát Pondělí, 21 Duben 2008

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na podobu politického systému. Vedle spokojenosti se stavem demokracie byli respondenti tázáni zejména na přijatelnost nedemokratických alternativ současného politického systému.

 

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti

Jan Červenka Pátek, 16 Listopad 2007

Do říjnového šetření CVVM zařadilo několik otázek, které se zabývají srovnáním současnosti a situace před listopadem 1989. Lidé porovnávali tehdejší a dnešní situaci ze svého osobního hlediska celkově i v řadě konkrétních dílčích aspektů a vyjadřovali se k otázce, zda změna společenského systému v roce 1989 stála za to. Zpráva obsahuje i časové srovnání...

 

Diskuze občanů o politických tématech, představy o vlivech na rozhodování politiků

Markéta Škodová Středa, 04 Duben 2007

Z březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že o politických tématech diskutují čeští občané nejčastěji s někým z rodiny či přátel. Minimálně jednou v týdnu před uskutečněním výzkumu diskutovalo o politice celá polovina (50 %) dotázaných s rodinným příslušníkem a 53 % dotázaných s přáteli či spolupracovníky. S cizími...

 

Angažovanost Čechů ve veřejném životě

Markéta Škodová Pátek, 16 Březen 2007

Součástí únorového dotazníku CVVM byly též otázky, které zjišťovaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě, jejich angažovanost v politickém a občanském životě, postoje k občanským aktivitám vedoucím k legislativním změnám a názory na možnosti, které mají lidé k ovlivnění veřejného dění.

Například zájem o politické dění...

 

Proč lidé vstupují do politiky?

Markéta Škodová Čtvrtek, 15 Březen 2007

Součástí únorového šetření CVVM byly též otázky mapující názory veřejnosti na důvody, pro které se lidé zapojují do komunální politiky a do politiky na celostátní úrovni. Z šetření vyplynulo, že rozdíly mezi důvody zapojení některých lidí buď do komunální nebo do celostátní politiky nejsou podle mínění veřejnosti nijak velké. Kladné odpovědi převážily...

 

Strana 8 z 11

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner