Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Angažovanost Čechů ve veřejném životě

Součástí únorového dotazníku CVVM byly též otázky, které zjišťovaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě, jejich angažovanost v politickém a občanském životě, postoje k občanským aktivitám vedoucím k legislativním změnám a názory na možnosti, které mají lidé k ovlivnění veřejného dění.

Například zájem o politické dění obecně rozdělil českou veřejnost na dvě poloviny – 50 % respondentů našim tazatelům sdělilo, že se o politiku zajímá (při součtu odpovědí „rozhodně se zajímá“ a „spíše se zajímá“), druhá polovina naopak zájem o politické dění obecně dle svého tvrzení nemá (součet odpovědí „spíše se nezajímá“ a „rozhodně se nezajímá“). Politické dění v naší zemi pak zajímá 66 % občanů, 34 % o něj zájem nejeví. Opačně je v české veřejnosti rozvrstven zájem o politické dění v Evropské unii: zájem o něj nemají více než dvě třetiny lidí (66 %), třetinu (33 %) politika v EU zajímá. A konečně více než polovina oslovených (56 %) nemá zájem o politické dění ve světě, které naopak zajímá přes dvě pětiny (44 %) Čechů.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner