Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

42 % občanů je s fungováním demokracie v ČR spokojeno, 46 % lidí naopak vyjadřuje nespokojenost. To, že volby zajišťují soulad postojů poslanců s názory jejich voličů "velmi dobře", si myslí pouze 1 % dotázaných, dalších 22 % soudí, že to volby zajišťují alespoň "částečně", podle 41 % tak činí jen "málo" a 17 % dokonce uvádí, že "vůbec ne". Veřejnost se kloní k názoru, že na tom, kdo je u moci, spíše záleží, než nezáleží a že to, koho lidé volí, může ovlivňovat chod událostí. Jakkoli nedokonalou demokracii za nejlepší formu vlády považují asi tři čtvrtiny občanů (74 %), opačný názor vyjádřilo 14 %. 10 % soudí, že lidská práva jsou u nás respektována "velmi", podle 46 % jsou respektována "částečně", podle 30 % "málo" a podle 8 % nejsou respektována vůbec. Za "velmi" rozšířenou považuje korupci a úplatkářství mezi politiky každý druhý občan.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner