Pondělí, 24 04 2017

Poslední aktualizace:23.04 15:15

Hodnocení letošního vývoje v ČR

Všem dotázaným jsme v prosinci 2004 položili následující otázku: „Řekl byste, že se v České republice za tento rok situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?“ Ve většině sledovaných oblastí nedošlo podle respondentů k žádným výrazným změnám. Pozitivní vývoj spatřují Češi zejména v nabídce zboží a služeb (ke zlepšení stávající situace došlo podle 58 % všech dotázaných). Více než třetina dotázaných hodnotí kladně také vývoj v oblasti životního prostředí a vztahů naší země se zahraničím. Vývoj většiny sledovaných oblastí však hodnotí větší část respondentů negativně. Největší podíl respondentů (69 %) je nespokojen s letošním vývojem nezaměstnanosti. Necelé dvě třetiny dotázaných zaujaly negativní postoj k letošnímu vývoji korupce a hospodářské kriminality v naší zemi. Negativně zhodnotila více jak polovina českých občanů také vývoj sociálních jistot, bezpečnosti občanů (tzv. obecné kriminality) a politické situace v České republice.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner