Středa, 26 04 2017

Poslední aktualizace:26.04 14:40

Hodnocení loňského vývoje v ČR a demokratických práv občanů

V průběhu loňského roku se podle názoru respondentů u nás v mnoha směrech nic podstatného nezměnilo. Především panuje přesvědčení, že nenastala žádná větší změna v možnostech účasti občanů na rozhodování o veřejných věcech ani v dodržování lidských práv. Rozšířený je názor, že se nezměnila situace v kultuře a ve školství. K pokroku nedošlo podle mínění poloviny respondentů v právním prostředí našeho státu a ve vývoji životní úrovně obecně. Některé oblasti doznaly v očích veřejnosti změnu k horšímu, přičemž nejkritičtěji je hodnocen vývoj nezaměstnanosti. Většina obyvatel je dále nespokojena se situací v zemědělství, s korupcí a s hospodářskou kriminalitou. Mezi oblastmi hodnocenými příznivěji dominuje nabídka zboží a služeb. Poměrně dobře je posuzováno životní prostředí, vývoj vztahů se zahraničím a pokrok v procesu vstupu ČR do Evropské unie. V souvislosti s naplňováním demokratických práv v naší zemi se potvrzuje, že mimo možnost vyjádřit se otevřeně k problémům a nedostatkům ve společnosti, hodnocené vesměs příznivě (60 %), převládá v jiných oblastech nespokojenost: 56 % dotázaných míní, že nemůže ovlivnit řešení problémů v jejich obci či městě, 61 % postrádá možnost dosáhnout svých oprávněných požadavků a 89 % uvádí, že nemůže zasáhnout do řešení celospolečenských problémů.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner