Pondělí, 1 05 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Hodnocení vývoje v loňském roce

S výjimkou péče o životní prostředí, kde skupina těch, kdo mluvili o zlepšení situace (38 %), převyšovala podíl vyjádření deklarujících zhoršení (10 %), česká veřejnost vnímá vývoj situace v loňském roce ve všech sledovaných oblastech spíše kriticky. Nejnepříznivěji přitom lidé vidí vývoj politiky zaměstnanosti, kde zhoršení konstatovaly téměř čtyři pětiny dotázaných. Silně kritičtí jsou i při hodnocení sociální, hospodářské či zemědělské politiky a omezování korupce nebo hospodářské kriminality. V případě boje s obecnou kriminalitou, vnitřní politiky, imigrační politiky zahraniční politiky a ochrany lidských práv byl relativně nejčastějším názor, že situace v příslušné oblasti zůstala v loňském roce beze změny.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner