Úterý, 28 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Hodnocení vývoje v uplynulém roce

V hodnocení vývoje situace v uplynulém roce se česká veřejnost nejkritičtěji staví k problémům korupce, hospodářské kriminality, obecné kriminality a nezaměstnanosti. Převaha kritických vyjádření nad pozitivními se objevila také v případě vývoje v oblasti sociálních jistot, zdravotnictví, zemědělství, politické situace v ČR, přistěhovalectví, soudnictví, právního prostředí, fungování úřadů, dopravní obslužnosti, životní úrovně a možnosti občanů podílet se na rozhodování o veřejných záležitostech. Vývoj týkající se školství, fungování hospodářství, postavení ČR v EU a dodržování lidských práv byl hodnocen nejčastěji neutrálně. Spíše pozitivně než negativně občané vnímali vývoj u životního prostředí, vztahů se zahraničím, kultury, situace v armádě, vědy či výzkumu a nabídky zboží a služeb.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner