Čtvrtek, 27 04 2017

Poslední aktualizace:26.04 14:40

Postoje k podobě politického systému

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na podobu politického systému. Polovina českých občanů je spokojena s fungováním demokracie v naší zemi, nespokojenost vyjádřilo 45 % dotázaných. Pouze 2 % českých občanů se domnívají, že je velmi pravděpodobné, že v příštích pěti letech bude v ČR rozpuštěn parlament a zrušeny politické strany. Za možné to považuje desetina obyvatel ČR. Tři z deseti oslovených by podle svých slov souhlasili s rozpuštěním parlamentu a zrušením politických stran v naší zemi. Nesouhlas s takovým krokem vyslovila nadpoloviční většina dotázaných (52 %). Polovina českých občanů se domnívá, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner