Neděle, 23 04 2017

Poslední aktualizace:21.04 11:25

Proč lidé vstupují do politiky?

Součástí únorového šetření CVVM byly též otázky mapující názory veřejnosti na důvody, pro které se lidé zapojují do komunální politiky a do politiky na celostátní úrovni. Z šetření vyplynulo, že rozdíly mezi důvody zapojení některých lidí buď do komunální nebo do celostátní politiky nejsou podle mínění veřejnosti nijak velké. Kladné odpovědi převážily u všech položek obou otázek.

Například v případě komunální politiky souhlasí nejvíce respondentů – téměř každý devátý – s názorem, že lidé do ní vstupují proto, že chtějí získat moc rozhodovat o důležitých věcech. Více než čtyři pětiny oslovených se také domnívají, že mezi důvody vstupu do regionální politiky patří též získání kontaktů (84 % souhlasných odpovědí), významné pozice či funkce (83 % souhlasných odpovědí) a společenského uznání (82 % souhlasících).

Získat významnou pozici a funkci – to je podle názoru drtivé většiny respondentů (97 %) důvodem vstupu do politiky na celostátní úrovni. Silnou podporu veřejnosti má též názor, že motivací pro vstup do celostátní politiky je hmotný zisk (94 % souhlasných odpovědí) a získání kontaktů (92 % souhlasících).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner