Čtvrtek, 27 04 2017

Poslední aktualizace:27.04 15:06

Spokojenost s životními podmínkami v místě bydliště

V březnovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR mimo jiné zaměřilo na hodnocení životních podmínek v místě bydliště. První otázka mapovala celkovou spokojenost s životem v místě bydliště. Z výsledků vyplývá, že 67 % respondentů vyjádřilo spokojenost s životem v místě bydliště, bezmála pětina (24 %) zvolila formulaci "ani spokojen, ani nespokojen" a 9 % vyjádřilo nespokojenost.

Druhá otázka se zaměřila na konkrétní hodnocení jednotlivých aspektů života v místě bydliště. Nejvíce spokojenosti dotázaní vyjádřili s rozvodem inženýrských sítí (88 %), svozem domovního odpadu (84 %) a životním prostředím (76 %). Naopak jako nejméně uspokojivá byla hodnocena úroveň mezd v lokalitě (12 % spokojených), dále pracovní příležitosti (16 %) a výstavba nových bytů (20 %).

Poslední otázka byla zaměřena na míru občanské angažovanosti v místě bydliště. Šetření ukázalo, že bezmála polovina respondentů (45 %) se v místě bydliště alespoň občas účastní činnosti sportovních organizací, 37 % občanských (zájmových) sdružení. Nejméně se oslovení podílejí na činnosti politických stran (alespoň občas 12 %).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner