Středa, 26 04 2017

Poslední aktualizace:26.04 14:40

Hodnocení ochrany životního prostředí

V šetření uskutečněném počátkem května 2006 se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo otázkám, které se týkaly životního prostředí. Oslovení občané hodnotili, jak se o ochranu životního prostředí starají vybrané státní instituce a ekologické organizace. Nejlepší hodnocení získaly ekologické organizace spolu s obecními úřady. Nejhůře pak byl hodnocen parlament. Otázka, zda se Česká republika stará dostatečně o životní prostředí, rozdělila soubor respondentů na dva zhruba stejně velké tábory. Další otázka zjišťovala zájem o informace týkající se životního prostředí. Největší část respondentů uvedla, že se o informace tohoto druhu zajímá (58 % spíše, 13 % rozhodně). Nezájem pak deklarovala třetina dotázaných (29 % se spíše nezajímá, 3 % se rozhodně nezajímají). Dostupnost informací týkajících se životního prostředí byla hodnocena převážně špatně.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner