Pondělí, 1 05 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Veřejnost k problematice chráněných krajinných oblastí a národních parků v ČR I.

V šetření uskutečněném v první polovině října byly pro potřeby Českého ekologického ústavu zjišťovány názory a postoje obyvatel k problematice chráněných krajinných oblastí a národních parků v ČR. O jejich významu pro ochranu přírody občané až na výjimky nepochybují (97 %). Polovina dotázaných se domnívá, že obce nacházející se v chráněných územích dokáží využít možností, které jim tyto oblasti nabízejí, to je např. možnosti zisků z turistiky (51 %). Každý čtvrtý je přesvědčen o opaku (25 %) a zbývající asi čtvrtina nedokázala situaci posoudit (24 %). Dotázaní, hodnotící spolupráci správ chráněných krajinných oblastí či národních parků a okolních obcí jako špatnou (celkem 13 %), se většinou shodli, že vina je jak na straně správ chráněných území, tak obcí a jejich malým pochopením pro potřeby ochrany přírody.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner