Pondělí, 1 05 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Reforma v oblasti bydlení: regulace a deregulace nájemného

Oblast bytové politiky spadá mezi oblasti, se kterou není většina dotázaných spokojena, a která, dle většinového názoru, potřebuje zásadní reformu.

Mírná většina respondentů nepovažuje existenci dvojích cen nájemného (regulovaného a tržního nájemného) pro srovnatelné byty za správné; zejména pak vlastníci rodinných domů, dotázaní bez vlastního bydlení a nájemníci hradící tržní nájemné.

S reformou v oblasti regulace nájemného (resp. se zvýšením regulovaného nájemného nebo se zrušením regulace nájemného) by nakonec souhlasily tři čtvrtiny dotázaných.

Rozhodující většina dotázaných podmiňuje uskutečnění reformy v oblasti regulace nájemného splněním určitých podmínek: stát by měl zejména podporovat výstavbu nových sociálních bytů pro ty, kteří na zvýšené nájemné nedosáhnou, a obce by měly nabídnout část svých bytů za nižší nájemné těm, kteří na zvýšené nájemné nedosáhnou. I většina z těch dotázaných, kteří by dosavadní regulaci nájemného úplně zrušili, trvá na splnění určitých podmínek, zejména pak zvýšené podpoře výstavby nových sociálních bytů.

Dotázaní souhlasící s reformou nejvíce podporují variantu zvýšení nájemného na úroveň dostatečnou ke krytí nákladů provozu bytu a domu. Zvýšení nájemného na tržní úroveň je nejméně podporovanou variantou, a to i mezi těmi, kteří by dosavadní regulaci nájemného úplně zrušili.

Existuje konsensus nad tím, že by státní bytová politika měla „šetřit“ zejména v oblasti daňové podpory a naopak více podporovat poskytování novomanželských půjček; u podpory výstavby obecních nájemních bytů se názory respondentů podstatněji tříští.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner