Středa, 29 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Ekonomické dopady vstupu ČR do EU II

Příznivá očekávání v souvislosti se vstupem ČR do EU výrazně převažují pouze v případě nabídky zboží a služeb na našem vnitřním trhu, když s příznivým dopadem v tomto směru počítají tři pětiny (61 %) dotázaných, čtvrtina (26 %) neočekává ani příznivý, ani nepříznivý posun a jen 7 % předpokládá zhoršení. Poměrně příznivé očekávání důsledků vstupu ČR do EU jsme zaznamenali i v případě vědy a výzkumu, kde respondenti předpokládají pozitivní dopady (38 %) zřetelně častěji nejen než negativní (8 %), ale i než neutrální (29 %). Převahu příznivých nad nepříznivými předpověďmi, ovšem při srovnatelném či dokonce převažujícím podílu těch, kdo neočekávají v příslušné oblasti posun jedním či druhým směrem, jsme zaznamenali u hospodářské úrovně, stability devizového kursu koruny, bankovního sektoru, zdravotnictví a školství. V případě úrovně sociálního zabezpečení se nejčastěji objevovala odpověď, že vstup ČR do EU nebude mít v tomto ohledu ani příznivé, ani nepříznivé dopady, přičemž však nepříznivá očekávání již celkem výrazně převážila nad názorem opačným. U průmyslových podniků, drobných a středních podnikatelů a zejména zemědělců hlavní podíl tvořily nepříznivé expektace.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner