Středa, 29 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Nezaměstnanost očima veřejného mínění

Dvě třetiny občanů považují současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi za příliš vysokou. Z šetření dále vyplynulo, že tři z deseti respondentů se v průběhu příštích dvou let obávají dalšího růstu nezaměstnanosti v České republice, téměř polovina oslovených se domnívá, že míra nezaměstnanosti zůstane přibližně na stejné úrovni, jaká je v současnosti, a o něco více než desetina předpokládá, že nezaměstnanost poklesne. Aktuální očekávání jsou relativně nejoptimističtější od počátku našich měření v roce 2000. V porovnání s listopadem 2004 se výrazně (o 17 procentních bodů) snížil podíl těch, kdo předpokládají, že se nezaměstnanost bude v příštích dvou letech zvyšovat. Asi polovina dotázaných se domnívá, že většina nezaměstnaných v ČR nemůže sehnat vhodnou práci, téměř čtvrtina respondentů vyjádřila názor, že nezaměstnaní u nás nemohou sehnat žádnou práci a prakticky stejně velká část účastníků výzkumu si myslí, že nezaměstnaní nemají zájem pracovat.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner