Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Postoje veřejnosti ke státnímu rozpočtu na rok 2004

Spokojenost se schváleným státním rozpočtem byla zjišťována v rámci lednového výzkumu CVVM. Otázky se zaměřily jednak na spokojenost s tím, že Česká republika má schválený rozpočet na rok 2004, jednak se samotnou podobou rozpočtu. Postoj veřejnosti ke skutečnosti, že státní rozpočet je schválen, je podle výsledků výzkumu vcelku pozitivní. Jako špatný hodnotí tento fakt pouze 11 % obyvatel ČR, za příznivý jej naopak považuje 42 % z nich. Jedna čtvrtina je vůči této skutečnosti indiferentní a dalších 22 % buď neví, nebo se nezajímá. Zajímavé je, že v otázce spokojenosti s podobou schváleného rozpočtu jsou celkové výsledky v podstatě opačné. S podobou státního rozpočtu je totiž pouze 7 % obyvatel ČR spokojeno, zatímco 41 % je nespokojeno. Dále je zde opět čtvrtina indiferentních názorů a tentokráte téměř třetina těch, kteří nevědí, nebo se o danou problematiku nezajímají. Jak to, že je tolik lidí spokojeno s tím, že je státní rozpočet (dále v tabulce SR) schválen, a zhruba stejný počet je zároveň nespokojen s jeho podobou? Ukazuje se tak, že pro značnou část lidí (celkem téměř jedna třetina obyvatel ČR, 29 %) je důležité, aby byl státní rozpočet schválen, i když není v ideální podobě, čímž je zřejmě vyjadřována zejména potřeba politické stability, která by byla jeho neschválením narušena.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner