Pondělí, 24 04 2017

Poslední aktualizace:24.04 16:46

Hodnocení politické situace

Spokojenost se stavem některých oblastí

Markéta Škodová Pondělí, 09 Červenec 2007

Součástí červnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla otázka, v níž respondenti hodnotili, jak jsou spokojeni se stavem některých oblastí veřejného života. Oslovení se vyjadřovali například ke vztahům ČR se zahraničím, životnímu prostředí, školství, dopravní obslužnosti a dále též k oblastem: věda a výzkum, kultura, korupce, dodržování...

 

Politická kultura v ČR

Naděžda Čadová-Horáková Úterý, 24 Duben 2007

K politické kultuře většiny veřejně činných lidí jsou čeští občané kritičtí. Pozitivně hodnotí nadpoloviční většina respondentů pouze politickou kulturu představitelů místních (obecních) samospráv (kladně ji ohodnotilo 59 % dotázaných, záporně 29 %). Pozitivní hodnocení nad negativním hodnocením pak ještě převažuje u představitelů krajských samospráv...

 

Kdy by měl politik odstoupit ze své funkce?

Michaela Dimitrová Pátek, 06 Duben 2007

Centrum pro výzkum veřejného mínění v březnu 2007 zjišťovalo, které aféry v politickém a veřejném životě považují Češi za slučitelné s výkonem politické funkce a které by naopak podle nich měly vést k rezignaci příslušného politika. Nejradikálněji se čeští občané staví k aférám souvisejícím s odsouzením či obviněním politika za trestný čin,...

 

Postoje k aférám v politickém a veřejném životě

Michaela Dimitrová Pondělí, 02 Duben 2007

V březnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla českým občanům pokládána otázka týkající se postojů k aférám v politickém a veřejném životě. Největší podíl souhlasných odpovědí zaznamenal názor, že by se mělo o problémech veřejného a politického života informovat (95 %). Vysoká míra souhlasu panuje v české populaci též v souvislosti...

 

Hodnocení stavu některých oblastí a očekávaný vývoj v roce 2007

Naděžda Čadová-Horáková Středa, 14 Únor 2007

Největší spokojenost panuje v naší zemi s nabídkou zboží a služeb (spokojenost vyjádřilo 77 % oslovených), se stavem české kultury (61 %) a se vztahy České republiky se zahraničím (56 %). Nespokojenost nejčastěji panovala se stavem korupce a hospodářské kriminality. Se stavem hospodářské kriminality je nespokojeno 79 % českých občanů, se stavem korupce pak 82...

 

Spokojenost se stavem některých oblastí

Naděžda Horáková Pondělí, 05 Září 2005

Nejvyšší míra spokojenosti panuje v České republice s nabídkou zboží a služeb. Nadpoloviční většina občanů pak rovněž vyjádřila spokojenost se stavem české kultury. Necelá polovina občanů je podle svých slov spokojena se vztahy České republiky se zahraničím a s životním prostředím. V dalších oblastech, které respondenti posuzovali, již převážila nespokojenost...

 

Nejdůležitější problémy ČR z pohledu veřejnosti

Jan Červenka Pondělí, 22 Srpen 2005

Relativně často jako nejdůležitější problém, se kterým se musí Česká republika v současnosti potýkat, lidé vnímají různé aspekty ekonomického vývoje a zejména pak stávající nezaměstnanost. Další frekventovaný okruh problémů, který je kladen na první místo, představuje korupce, hospodářská kriminalita, obecná kriminalita a působení státních orgánů...

 

Politická kultura

Naděžda Horáková Čtvrtek, 14 Duben 2005

Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém šetření realizovaném v březnu 2005 v rámci projektu Naše společnost 2005 podrobněji věnovalo tématu politické kultury a politickým stranám v České republice. Podle výrazné většiny českých občanů (75 %) patří spory, problémy a aféry k životu a vyskytují se i v jiných demokraciích. Zároveň ale většina...

 

Kdy by měl politik odstoupit ze své funkce?

Jan Červenka Čtvrtek, 14 Duben 2005

Prakticky jednomyslný souhlas s požadavkem na odstoupení existuje v případech, kdy je politik odsouzen za trestný čin, ať už v souvislosti s výkonem své politické funkce či nikoli. Podobným způsobem veřejnost pohlíží i na pouhé obvinění z trestného činu. Jako důvod k odstoupení občané v naprosté většině vnímají i neoprávněné užívání vědeckého či...

 

Hodnocení stavu některých společenských oblastí

Gabriela Šamanová Pondělí, 04 Duben 2005

V únoru 2005 jsme všem respondentům položili otázku: „Jak jste spokojen nebo nespokojen se současným stavem následujících oblastí v ČR?“ Výrazně převažuje spokojenost nad nespokojeností v případě nabídky zboží a služeb, kultury, vztahů České republiky se zahraničím a životního prostředí. Oblastmi, se kterými byli oslovení občané především nespokojeni,...

 

Strana 4 z 8

«ZačátekPředchozí12345678DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner