Středa, 29 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Které oblasti by se měly řešit především?

Podle názoru dotázaných je v současnosti třeba řešit především situaci ve zdravotnictví. Za mimořádně naléhavé považují však zabývat se také problémem kriminality v zemi. K dominantním společenským problémům je dále řazena nezaměstnanost a sociální politika. Jen o něco nižší hodnocení obdrželo, co do důležitosti jeho řešení, životní prostředí a daně. Mezi sledovanými oblastmi je jako méně závažný vnímán problém vyrovnání se s minulostí (lustrace) a takové morální a etické otázky, jakými jsou např. potraty a registrované partnerství. Nejmenší důležitost dotázaní přisoudili řešení církevních otázek.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner