Pondělí, 1 05 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Činnost prezidenta očima veřejnosti

V rámci únorového šetření CVVM jsme věnovali pozornost názorům českých občanů na práci prezidenta republiky a na jeho pravomoci. Nejprve nás zajímalo, čemu by se měl podle občanů věnovat prezident především. Jednalo se o otevřenou otázku (bez nabídky odpovědí) a respondenti měli možnost uvést až tři oblasti, které by podle jejich názoru měly být pro prezidenta republiky prioritní. Téměř polovina dotázaných (48.9 %) uvedla, že prezident by měl především reprezentovat naši zemi. Čtvrtina občanů se také domnívá, že prezident by se měl věnovat mezinárodním vztahům a přibližně stejný podíl respondentů vyjádřil názor, že prezident by se měl věnovat obyčejným lidem, chodit mezi lidi a komunikovat s nimi. Každý desátý občan naší země věří, že prezident by měl především chránit zájmy České republiky a dbát o její rozvoj. Přibližně desetina dotázaných si rovněž myslí, že prezident by měl kontrolovat vládu, jednat s politiky a urovnávat politické spory a posuzovat nové zákony. Dále nás zajímalo, zda by se prezident podle mínění veřejnosti měl věnovat spíše řešení konkrétních problémů či obecnějším otázkám. Největší podíl respondentů (42 %) se domnívá, že český prezident by se měl věnovat řešení konkrétních otázek. Další třetina občanů soudí, že by se měl těmito otázkami zabývat pouze ve výjimečných případech. Necelá pětina dotázaných pak vyjádřila názor, že prezident se má zabývat především obecnějšími otázkami politické kultury, morálky a podobně.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner