Středa, 29 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Důvěra k českým a evropským institucím

V rámci červnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR jsme se českých občanů mimo jiné zeptali, jak důvěřují některým českým a evropským institucím. Svou důvěru či nedůvěru mohli respondenti vyjádřit na škále 1 až 10, kde 1 znamenalo, že dané instituci dotázaný vůbec nedůvěřuje, a 10 znamenalo, že dané instituci důvěřuje absolutně. Poslanecké sněmovně vyjádřila v červnu 2004 důvěru necelá čtvrtina dotázaných (22 %). O něco vyšší podíl důvěřujících zaznamenala česká vláda (25 %). Důvěru Evropskému parlamentu pak vyjádřilo 44 % oslovených, Evropské komisi důvěřovala v červnu třetina dotázaných (35 %). Radě ministrů vyjádřila důvěru v červnu 2004 přibližně třetina oslovených občanů, naopak 16 % oslovených této instituci nedůvěřuje. Téměř polovina dotázaných se k položené otázce nedokázala vyjádřit.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner