Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Důvěra k ústavním institucím a mezinárodním organizacím

Důvěra občanů v ústavní instituce se v porovnání s předcházejícím měsícem prakticky nezměnila. Největší důvěře se tradičně těší prezident republiky, důvěru mu vyjádřily dvě třetiny všech dotázaných. Senátu ČR důvěřuje pouhá pětina obyvatel ČR. Důvěra v Senát je tak nejen nenižší ze všech sledovaných institucí, ale je také nejnižší za celé sledované období. Vedle tradičního sledování důvěry k ústavním institucím jsme se v listopadovém šetření zaměřili také na důvěru k mezinárodním organizacím. U všech sledovaných organizací převládla důvěra nad nedůvěrou. Nejvíce respondentů vyjádřilo důvěru v Organizaci spojených národů (64 %) a v Evropskou unii (57 %). Polovina obyvatel ČR důvěřuje také Severoatlantické alianci a 4 z 10 Čechů rovněž Evropskému parlamentu a Evropské komisi. Naopak čtvrtina respondentů vůbec nezná Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a další čtvrtina nedokázala její důvěryhodnost posoudit.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner