Pátek, 28 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Důvěra ústavním institucím

Ve svém pravidelném šetření CVVM SoÚ AV ČR již tradičně zjišťovalo důvěru obyvatelstva jednotlivým ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 51% občanů, nedůvěřuje 47%. V porovnání s minulým šetřením jsme u důvěry občanů k hlavě státu nezaznamenali žádné významnější posuny. Vládě vyslovilo důvěru 41% dotázaných, nedůvěřuje jí 56% respondentů. U důvěry vládě nedošlo v porovnání s minulými výzkumy k žádným změnám. Poslanecké sněmovně důvěřuje 33% respondentů, nedůvěřuje 63%. Podobně jako u vlády nedošlo u důvěry Poslanecké sněmovně k žádné meziměsíční změně. Senátu důvěřuje 27% dotázaných, nedůvěra dosahuje 65%. V porovnání s minulým šetřením došlo u důvěry občanů k Senátu k nárůstu důvěry o 4 %ní body. Krajským zastupitelstvům důvěřuje 35%, nedůvěřuje 31% dotázaných. Důvěra obyvatelstva ke krajským zastupitelstvům se oproti konci března prakticky nezměnila. Dodejme, že zde nadále zůstává velmi vysoký podíl odpovědí „neví“ (34%).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner