Středa, 26 04 2017

Poslední aktualizace:26.04 14:40

Důvěra ústavním institucím a hodnocení vlády

Prezidentovi důvěřuje 45% občanů, nedůvěřuje 52%. Důvěra prezidentovi oproti červenci poklesla o 9%ních bodů. Nové vládě V. Špidly vyslovilo důvěru 48% dotázaných, nedůvěřuje jí 46%. Nové Poslanecké sněmovně vyslovilo důvěru 32% respondentů (o 5%ních bodů více, než u odcházející PS), nedůvěru 62%. Senátu důvěřuje 22% dotázaných, nedůvěra dosahuje 69%. Krajským zastupitelstvům důvěřuje 37%, nedůvěřuje 31% dotázaných. Nejvyšší spokojenost v rámci hodnocení vlády panuje s vyhlášeným programem, s nímž se ztotožňuje nadpoloviční většina dotázaných (52%), přičemž pouze necelá třetina respondentů (29%) vyjádřila nespokojenost. Komunikaci Špidlova kabinetu s veřejností kladně ohodnotilo 49% dotázaných (záporně 39%), bezmála shodné výsledky přineslo hodnocení dosavadní činnost vlády (spokojenost vyjádřilo 48% respondentů, nespokojenost 41%). Většina dotázaných (46%) naopak deklarovala nespokojenost s personálním obsazením vlády (spokojeno je 36% oslovených).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady






Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner