Středa, 26 04 2017

Poslední aktualizace:25.04 15:41

Hodnocení činnosti vlády a premiéra

V listopadu 2005 měli respondenti výzkumu CVVM za úkol zhodnotit výsledky činnosti vlády a oznámkovat působení předsedy vlády v poslední době.

Činnost vlády hodnotila nadpoloviční převaha dotázaných negativně (11 % rozhodně záporně a 41 % spíše záporně). Kladně tuto činnost hodnotila zhruba třetina dotázaných (3 % rozhodně kladně a 34 % spíše kladně).

V klasifikaci činnosti předsedy vlády převládlo průměrné hodnocení. Jedničku premiér za své působení dostal od necelé desetiny účastníků výzkumu. „Chvalitebně“ hodnotí premiéra více než čtvrtina dotázaných. Nejčastější známkou byla trojka (v 32 % případů). „Dostatečnou“ obdržel předseda vlády od pětiny respondentů. Nejhorší hodnocení, tedy pětku, udělila (stejně jako u jedničky) necelá desetina dotázaných.

Hodnota průměrné známky, kterou předseda vlády obdržel od oslovených občanů, byla 2,9.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner