Pondělí, 1 05 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Image politických stran

Součástí březnového šetření CVVM Sociologického ústavu AV ČR byla i otázka mapující, jakým způsobem voliči vnímají čtyři dlouhodobě nejsilnější politické strany. Vybráno bylo několik kritérií, která reprezentovala nejen konkrétní programové aspekty, ale i obecné charakteristiky působení stran na politické scéně.

Významné rozdíly mezi hodnocením jednotlivých stran nebyly zjištěny zejména u negativního tvrzení „stará se jen o získání moci“. S daným tvrzením jsou výrazně většinově spojovány všechny strany (podíl souhlasných odpovědí se u všech stran pohyboval v rozmezí 64 – 74 %). Podobná situace byla i u teze „řeší problémy rozvážně“ (26 až 36 % kladných vyjádření).

Výrok „nejčastěji vyvolává zbytečné konflikty“ je nejvíce přisuzován KDU-ČSL (60 %). Téměř stejný, nadpoloviční podíl dotázaných (55 resp. 56 %) uváděl jako konfliktní strany ČSSD a ODS. „Pouze“ 38 % dotázaných připisovalo jednání tohoto typu KSČM.

Naopak nejdiferencovaněji byly strany hodnoceny, pokud jde o podporu podnikatelské sféry, záruku demokratických poměrů a programové orientace na sociálně slabé.

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že v současnosti je relativně nejlépe hodnocenou stranou ODS. Respondenti ji nejčastěji uváděli jako stranu, která podporuje rozvoj podnikatelské sféry (65 %), má výrazné politické osobnosti (63 %), je zárukou demokratických poměrů (50 %), dokáže zajišťovat zájmy ČR v zahraničí (48 %) a má ekonomický program umožňující růst (42 %).

ČSSD je velmi silně vnímána jako strana, která zaměřuje svůj program na sociálně slabé (52 %). Také u dvou dalších tvrzení („má výrazné politické osobnosti“ a „je zárukou demokratických poměrů“; shodně 41 %), získala ČSSD nejvíce „preferencí“ za v pořadí první ODS.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner