Pondělí, 1 05 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Mezinárodní výzkum: Hodnocení činnosti vlády a parlamentní opozice v ČR, Maďarsku a Polsku

Z výsledků mezinárodního šetření vyplývá, že v ČR a v Maďarsku převažují v hodnocení činnosti vlády pozitivní stanoviska, přičemž relativně nejpříznivější postoje vyjadřuje česká veřejnost k vládě Vladimíry Špidly (kladně hodnotí dosavadní počínání českého koaličního kabinetu 51 % dotazovaných, záporně 39 %). Kritický postoj naopak převažuje v Polsku, kde bezmála polovina respondentů (47 %) zastává k práci Millerovy vlády kritické stanovisko.

Práce parlamentní opozice je v ČR, Polsku i Maďarsku shodně vnímána spíše negativně. Ve všech zainteresovaných zemích je nadto posuzování práce parlamentní opozice do značné míry srovnatelné. Pozitivní pohled byl zjištěn u pětiny až čtvrtiny dotázaných, negativně se vyslovila téměř polovina (v Polsku a ČR) či přesně polovina (v Maďarsku) respondentů. Činnost parlamentní opozice v České republice hodnotí pozitivně více než čtvrtina dotazovaných (27 %), negativně 48 %.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner