Čtvrtek, 27 04 2017

Poslední aktualizace:26.04 14:40

Občané o způsobu volby, pravomocích a postavení prezidenta republiky I.

V dubnovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR obšírně věnovalo názorům veřejnosti na postavení prezidenta v politickém systému České republiky. Tato tisková informace prezentuje první část zjištěných výsledků (včetně srovnání s předešlými šetřeními).

Všech respondentů jsme se nejprve zeptali na to, jaký způsob volby prezidenta je podle jejich mínění nejvhodnější pro Českou republiku. U veřejnosti jako celku i u všech významně zastoupených dílčích skupin populace je nejčastějším názorem, že prezidenta republiky by měli volit všichni voliči. Pro tento způsob volby se celkem vyslovilo 57 % dotázaných. Necelá čtvrtina respondentů (23 %) považuje za nejvhodnější stávající způsob volby prezidenta parlamentem, 11 % vidí jako optimální volbu prostřednictvím nějakého širšího sboru volitelů.

Další část výzkumu se obecně zaměřila na rozsah pravomocí prezidenta republiky.Více než polovina dotázaných (56 %) zastává názor, že by pravomoci prezidenta měly být zachovány ve stávajícím rozsahu. Přesně čtvrtina respondentů se vyslovila pro rozšíření prezidentských pravomocí, podle asi desetiny (11 %) oslovených občanů by naopak měly být zúženy.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner