Středa, 26 04 2017

Poslední aktualizace:25.04 15:41

Důvěra Čechů k OSN, EU a NATO

V zářijovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR jsme mimo jiné položili respondentům otázku, zda důvěřují vybraným mezinárodním institucím. U všech sledovaných organizací převažuje důvěra nad nedůvěrou. Relativně největší důvěře se přitom těší Organizace spojených národů, k níž pozitivní vztah vyjádřily dvě třetiny (61 %) dotázaných, zatímco nedůvěru dala najevo čtvrtina (25 %) respondentů. Téměř dvě třetiny respondentů (58 %) mají též důvěru ve vztahu k Evropské unii, podíl nedůvěřujících byl v tomto případě 35%. Relativně nejmenší podíl důvěřujících, který se pohyboval těsně pod hranicí jedné poloviny (48 %), jsme zaznamenali u NATO, kterému téměř dvě pětiny (38 %) občanů naopak nedůvěřují.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner