Úterý, 28 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Evropská ústava očima veřejnosti

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR se ve svém únorovém šetření mimo jiné zajímalo o názory veřejnosti na evropskou ústavu. Souhlas s tím, že by Evropská unie měla mít jednotnou ústavu, která by platila ve všech členských zemích, vyjádřila nadpoloviční většina respondentů (51 %). Opačný názor naopak zastává čtvrtina českých občanů. Informovanost českých občanů o obsahu tzv. evropské ústavy je v naprosté většině případů velmi malá či dokonce úplně nulová. Téměř šest z deseti oslovených není o tzv. evropské ústavě informováno vůbec, více než třetina občanů o ní není moc dobře informována. Dobře či dokonce velmi dobře jsou o obsahu evropské ústavy informovány pouze 4 % obyvatel naší země. Nadpoloviční většina českých občanů se domnívá, že o přijetí či nepřijetí evropské ústavy v České republice by měli občané rozhodovat v referendu (všelidovém hlasování).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner