Sobota, 29 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Hodnocení evropské integrace

V rámci dubnového šetření Centra po výzkum veřejného mínění hodnotili oslovení občané uplatňování vybraných hodnot v Evropské unii a prospěšnost (či škodlivost) evropské integrace v oblastech obrany, ekologie, kultury, hospodářství a politiky.

Nejlépe bylo respondenty hodnoceno uplatňování demokracie a spolupráce v EU. Naopak převaha nesouhlasu nad souhlasem byla zaznamenána při posuzování spravedlnosti a rovnosti v EU.

Součástí dubnového šetření bylo dále hodnocení vlivu evropské integrace na obranu, ekologii, kulturu, hospodářství a politiku. U všech sledovaných oblastí převyšoval podíl respondentů přesvědčených o prospěšnosti evropské integrace nad podílem dotázaných, kteří se domnívají, že integrace je pro danou oblast škodlivá.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner