Středa, 26 04 2017

Poslední aktualizace:26.04 14:40

Integrace ČR do EU – aktuální postoje a názory

V červnu podporovalo úsilí našeho státu o integraci do EU 56 % občanů, 25 % s tím nesouhlasilo a 19 % nemělo vytvořen názor. Tyto výsledky odpovídají dlouhodobým zjištěním CVVM charakterizovaným výraznou převahou podpory vstupu do EU nad postojem opačným. K příslušnému referendu by se ale dle vlastního vyjádření nedostavilo určitě 7 %, pravděpodobně by se nedostavilo dalších 13 %. Mezi těmi, kdo svou účast v referendu nevyloučili, asi pětina (21 %) neví, jak by nakonec hlasovala. Pevněji rozhodnuto je dnes 59 % - mezi nimi by 17 % hlasovalo proti vstupu a 42 % ve prospěch vstupu ČR do EU. Příčinu nízké ochoty občanů hlasovat kladně v referendu dotázaní spatřují především v jejich obavách z druhořadého postavení ČR v rámci EU a obavách ze zvýšení cen. Motivem stoupenců integrace je podle dotázaných hlavně očekávání lepší životní úrovně, dále možnost volně pracovat v zemích EU a předpoklad ekonomického přínosu integrace pro ČR celkově.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner