Pátek, 28 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Kdo by měl seznamovat s integrací do EU. Očekávání důsledků integrace pro ČR.

Stejně jako v předchozích dvou letech považují občané i letos za hlavního garanta zprostředkování informací o integraci státu do Evropské unie média. Jako vysoce důležitou označují také roli vlády. Přes dvě pětiny dotázaných zařadily mezi nejdůležitější subjekty jednak volené zástupce obou komor parlamentu, jednak vědecké a vzdělávací instituce. Význam politických stran zdůraznilo 29 % a prezidenta více než pětina dotázaných. V souvislosti s možnými dopady integrace státu do Evropské unie se dotázaní se nejčastěji shodli v názoru, že tento krok přinese částečnou ztrátu suverenity země, že bude nutno čelit nebezpečím spojeným s migrací obyvatelstva a že nastanou větší hospodářské problémy. Vedle toho větší část doufá ve zlepšení právních jistot, v posílení bezpečnosti země a demokratických jistot. S menším optimismem naopak lidé očekávají ekonomické výhody vstupu a zkvalitnění legislativy. Jednoznačně nejhůře se jim jeví příští životní úroveň, s jejímž zvýšením počítá pouze třetina dotázaných.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner