Úterý, 28 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Občané o členství ČR v NATO

61 % občanů je aktuálně s členstvím ČR v NATO spokojeno, 23 % respondentů naopak vyjádřilo svou nespokojenost. Česká veřejnost i nadále vnímá členství ČR v NATO spíše jako určitou formu podřízení se země cizím mocnostem (50 %) než jako prostředek zaručující její nezávislost (43 %). Podle 49 % občanů je členství ČR v NATO prostředkem zajišťujícím jí mír a bezpečnost, 46 % jej naopak vidí jako faktor znamenající zvýšené riziko, že ČR bude vtažena do nějakého válečného konfliktu. 71 % lidí se domnívá, že členství ČR v NATO zvyšuje mír a stabilitu v Evropě, 21 % naopak soudí že to vede ke zvyšování napětí a nejistoty na kontinentě. 45 % si myslí, že zapojení ČR do NATO zvyšuje její váhu ve světě. Podle poloviny respondentů (52 %) je v rámci NATO zájmům a bezpečnosti ČR přikládána stejná nebo dokonce i větší váha v porovnání s významem přisuzovaným zájmům dříve začleněných zemí, zatímco 26 % soudí, že přednost dostávají zájmy a bezpečnost jiných států.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner