Středa, 26 04 2017

Poslední aktualizace:26.04 14:40

Postoje českých občanů k Evropské unii a jejímu rozšiřování

S členstvím České republiky v Evropské unii je v současnosti spokojena třetina českých občanů (33 %). Téměř polovina respondentů (45 %) vyjádřila názor, že s naším členstvím v EU není ani spokojena, ani nespokojena. Nespokojenost pociťovalo 17 % dotázaných. Polovina českých občanů (50 %) souhlasí s členstvím Rumunska v Evropské unii, nesouhlas vyslovila třetina oslovených (32 %). S členstvím Bulharska v Evropské unii souhlasí 57 % českých občanů, nesouhlasné stanovisko zvolilo 27 % dotázaných. Téměř tři čtvrtiny českých občanů by souhlasili s přijetím Chorvatska do Evropské unie, opačný názor zastává pouze 13 % Čechů. V případě Turecka a Ukrajiny převážil podíl nesouhlasících nad podílem souhlasícím. Polovina českých občanů souhlasila v lednu 2007 s tím, aby za měnu České republiky bylo přijato euro. Opačný názor zastávalo 43 % respondentů.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner