Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Veřejnost o Benešových dekretech

V červnovém šetření se CVVM SoÚ AV ČR mimo jiné několika otázkami věnovalo problematice tzv. Benešových dekretů. V souvislosti s diskusemi o tzv. Benešových dekretech se zejména v zahraničí objevují názory, že by ty z dekretů, které tvořily právní rámec odsunu, měly být zrušeny. První otázka tedy mapovala názory české veřejnosti na další platnost těchto dekretů. Z výzkumu je patrné, že V současnosti se více než dvě třetiny dotázaných (67 %) kloní k názoru, že Benešovy dekrety by měly platit i nadále. 8 % se domnívá, že by měly být zrušeny. 26 % respondentů se k dané problematice nevyjádřilo.

Další otázka byla zaměřena na současné postoje dotázaných k odsunu sudetských Němců po druhé světové válce. Odsun považuje za spravedlivý více než polovina dotázaných (56 %), naopak celkem 28 % jej pokládá za nespravedlivý.

Poslední otázka byla zaměřena na to, jak tzv. Benešovy dekrety ovlivňují vztahy s okolními zeměmi. Ze získaných výsledků vyplynulo, že zhruba dvě třetiny dotázaných se domnívají, že Benešovy dekrety negativně ovlivňují vztahy s Německem (65%), více než dvě pětiny s Rakouskem (43%).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady






Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner