Čtvrtek, 27 04 2017

Poslední aktualizace:26.04 14:40

Vztah ČR a EU

Do dubnového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se vztahu českých občanů k Evropské unii. Dotázaní hodnotili dopad členství České republiky v EU na jednotlivé segmenty ekonomického a sociálního systému ČR a na svou životní úroveň. Nejlépe je posuzován vliv na nabídku zboží a služeb na trhu v ČR, tento vliv označilo za příznivý 60 % oslovených občanů. Naopak nejhůře je hodnocen vliv na zemědělství, za nepříznivý ho považují dvě třetiny oslovených. Při hodnocení individuální životní úrovně 70 % účastníků výzkumu prohlásilo, že po vstupu České republiky do Evropské unie u nich ke změně v životní úrovni nedošlo. Se zavedením evropské měny do České republiky souhlasilo v dubnu 2006 45 % respondentů, nesouhlas pak vyjádřilo 43 % respondentů.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner