Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

F2F Omnibus CVVM

F2F Omnibus je variantou dotazníkového šetření založeného na osobním rozhovoru tazatele s respondentem a přináší proto všechny výhody osobního dotazování.

Je založen na sloučení několika menších výzkumných bloků do jednoho (omnibusového) dotazníku, čímž dochází ke snížení nákladů, které by jinak musely být vynaloženy při několika samostatných výzkumech. Tímto způsobem je proto možné za finančně přijatelných podmínek realizovat i menší průzkumy. Do omnibusového dotazníku lze zařadit témata v rozsahu od několika jednotlivých otázek až po ucelené bloky desítek dotazů. F2F Omnibus CVVM přináší zejména:

  • přednosti techniky osobního dotazování;
  • možnost zařazení i velmi malého počtu dotazů;
  • konstantní metodologii, díky které lze spolehlivě sledovat vývoj při opakovaném zařazování stejných otázek;
  • flexibilní časování průzkumu;
  • operativní provedení průzkumu a rychlé dodání výstupů.

Standardní parametry F2F Omnibus CVVM:
  • realizace: pravidelně na začátku každého kalendářního měsíce (kromě července a srpna)
  • počet dotázaných: min 1 000 v každé vlně
  • reprezentativita: obyvatelstvo ČR 15+ a 18+

Pro zodpovězení různorodých strategických otázek nabízíme možnost kombinování nabízených technik sběru dat.

Kontaktní osoba:  Mgr. Naděžda Čadová

telefonní číslo: 210 310 588

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner