Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum představuje jiný způsob poznání sociální reality, než nabízí přístupy založené na dotazníku s předem připravenými otázkami. Poskytuje široký přehled o vybraném problému a hlubší vhled do reálného světa lidí. Základním rysem zde je dát průchod myšlenkám respondenta a sledovat jeho vlastní strukturaci problému. Kvalitativní výzkum proto vyniká možnostmi pochopení významu, který lidé přikládají věcem, vztahům, motivacím atd. Kvalitativní výzkum může být realizován zcela samostatně, nebo v návaznosti na kvantitativní výzkum k prohloubení jeho poznatků.


Nabízíme realizaci následujících metod kvalitativního výzkumu:

Skupinové diskuse (focus groups)

Předností této metody je interaktivita, diskuse ve skupině přináší stimul myšlenkám, vzpomínkám a zkušenostem, které by jinak zůstaly zapomenuty. Diskuse na dané téma je vedená školeným moderátorem, účastní se jí obvykle cca 8 – 12 osob a trvá 1 – 2 hodiny.


Hloubkový rozhovor (in-depth interview)

Zde je cílem hlubší vhled do čistě osobních názorů a zkušeností lidí, tak jak je sami prožívají a chápou. Předností v tomto případě je, že dotazována je v daný okamžik pouze jedna osoba, a že tak nedochází k jejímu vystavení sociálnímu tlaku okolí nebo skupiny. Mohou být proto zkoumána například i citlivá témata. Rozhovor provádí zkušený výzkumník a trvá obvykle 45 -90 minut.


Pro zodpovězení různorodých strategických otázek nabízíme možnost kombinování nabízených technik sběru dat.

Kontaktní osoba:  Mgr. et Mgr. Paulína Tabery

telefonní číslo: 210 310 593

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner